Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Daria Niemiec

  Biegła Rewident daria.niemiec@4audyt.pl
  Daria Niemiec

  Odpowiada za zaplanowanie projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Bierze udział w planowaniu prac oraz opracowuje dokumenty końcowe. 

  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywane zarówno w czasie badań sprawozdań finansowych spółek różnych branż jak również w pracy w pionach finansowo – księgowych firm produkcyjnych, handlowo-usługowych w tym na stanowisku Głównego Księgowego i Zastępcy Głównego Księgowego. Specjalizuje się w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości.  

  Wybrane doświadczenie zawodowe:  IFIRMA SA,  TERUMO BCT POLSKA Sp. z o.o., SISTEMA Sp. z o.o.,  EDGE ONE SOLUTION Sp. z o.o., CLURGO Sp.  z o.o. , ELTEK POLAND Sp. z o.o. , FLAGOWA KRAINA Sp. z o.o. , TAMIR  KUŚNIERZ Sp. z o.o.

  Specjalizacje