Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Karolina Filipiak

  Biegła Rewident karolina.filipiak@4audyt.pl
  Karolina Filipiak

  Odpowiada za plan projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Bierze udział w planowaniu prac oraz opracowuje dokumenty końcowe.

  Absolwentka studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

  Posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych według różnych standardów rachunkowości. Brała udział w projektach NewConnect. Posiada również wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu i przeprowadzaniu kontroli projektów dofinansowanych z dotacji unijnych.

  Włada językiem angielskim.

  Wybrane doświadczenie: grupa kapitałowa Szynaka Meble sp. z o.o., Mazurskie Meble „Szynaka Interline” sp. z o.o., Fabryka Mebli „Szynaka” sp. z o.o., Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Kartpol Group sp. z o.o., Neptis S.A., Cloudferro sp. z o.o., Akant sp. z o.o., Skalmex sp. z o.o.

  Specjalizacje