Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Bartosz Sowiński

  Biegły Rewident bartosz.sowinski@4audyt.pl
  Bartosz Sowiński

  Odpowiada za plan projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Bierze udział w planowaniu prac oraz opracowuje dokumenty końcowe.
  Specjalizuje się w badaniu oraz przeglądach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych wg przepisów polskich oraz MSR/MSSF, procesach due diligene, wycenach przedsiębiorstw, optymalizacjach biznesowych, weryfikacji i wdrażaniu kontroli wewnętrznej, połączeniach, podziałach i likwidacjach jednostek gospodarczych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych według różnych standardów rachunkowości.

  Włada językiem angielskim.

  Wybrane doświadczenie: Grupa Rhenus, Grupa XELLA, Grupa WIKA, Grupa HOMANIT, Grupa Develey, Grupa TKT, Grupa Heisterkamp, Grupa Trumpf, Grupa Novol, MFO S.A., Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., Kaeser Kompressoren Sp. z o.o., STO Sp. z o.o., Swarovski Sp. z o.o., Sirowa Poland Sp. z o.o., Heinz Plastics Polska Sp. z o.o., Helm Polska Sp. z o.o., Wiesheu Polska Sp. z o.o., Interroll Polska Sp. z o.o.

  Specjalizacje