Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Magdalena Szostak

  Biegła Rewident magdalena.szostak@4audyt.pl
  Magdalena Szostak

  Odpowiada za plan projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usług bieżącego doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania ekspertyz i opinii podatkowych oraz ekonomiczno-finansowych.

  Od 2007 roku aktywnie uczestniczy w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badaniu planów przekształceń oraz sporządzaniu prospektów emisyjnych. Absolwentka studiów doktoranckich na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych: „Podatki i skarbowość” oraz „Analiza ekonomiczna i controling”.

  Wybrane doświadczenie: Grupa Kapitałowa PLAYWAY S.A., Grupa Kapitałowa ULTIMATE GAMES S.A., Grupa Kapitałowa GAMING FACTORY S.A., GAMES OPERATORS S.A., 3R GAMES S.A., BIBUS MENOS Sp. z o.o., DUTCHMED PL Sp. z o.o., FABRYKA STROPÓW Sp. z o.o., KONBET POZNAŃ Sp. z o.o. S.K., MOODO URBAN FASHION MODE – SZYSZKO SP.K., A.D. SYSTEM LIMITED Sp. z o.o. S.K., EGNYTE POLAND Sp. z o.o.

  Specjalizacje