Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Marta Baranowska

  Biegła Rewident marta.baranowska@4audyt.pl
  Marta Baranowska

  Odpowiada za plan projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, usług bieżącego doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania ekspertyz i opinii podatkowych oraz ekonomiczno-finansowych.

  Jest przedstawicielem firmy 4AUDYT kontaktującym się z siecią TGS. Odpowiedzialna za kwestie merytoryczne i organizacyjne oraz współpracę z firmami audytorskimi zrzeszonymi w TGS Global. Od 2011 r. aktywnie uczestniczy w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzaniu oraz prospektów emisyjnych. Absolwentka na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego w Poznaniu. Biegłe włada językiem niemieckim, rosyjskim oraz angielskim.

  Wybrane doświadczenie: grupa kapitałowa Suwary S.A., Caspar Parasolowy FIO, grupa kapitałowa Copernicus Securities S.A., grupa kapitałowa CVI Dom Maklerski sp. z o.o., Metpol sp. z o.o., Joinco Polska sp. z o.o.

  Specjalizacje