Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Reprezentowanie przed sądami administracyjnymi

  Reprezentowanie Naszych Klientów przed sądami administracyjnymi jest usługą realizowaną na podstawie odrębnego zlecenia lub też jest kolejnym „etapem” sporu prowadzonego przez Naszego Klienta z organami podatkowymi w czasie, którego reprezentowaliśmy dotychczas Naszego Klienta.

  W tym drugim przypadku doradzamy Naszym Klientom w zakresie możliwości wygrania sporu sądowego oceniając szanse powodzenia składanej skargi przy uwzględnieniu w szczególności dotychczasowego orzecznictwa polskich sądów administracyjnych.

  Reprezentacja obejmuje w szczególności następujący zakres usług:

  • przygotowanie oraz składanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • opracowanie strategii postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika i uczestnictwo w postępowaniu sądowym,
  • opracowanie pism procesowych.

  Wynagrodzenie w każdym przypadku ustalane jest indywidualnie z uwzględnieniem wartości wynagrodzenia wynikającego z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1687).

  Zapraszamy do kontaktu