Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Elżbieta Ziętkiewicz

  Członek Zarządu, Główna Księgowa elzbieta.kobylka@tgs4finance.pl
  Elżbieta Ziętkiewicz

  Członek Zarządu TGS4 Finance sp. z o.o
  Główna Księgowa

  Odpowiada za zaplanowanie projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Bierze udział w planowaniu prac oraz opracowuje dokumenty końcowe. 

  Główna księgowa posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia podmiotów o zróżnicowanych formach organizacyjnych, reprezentujących różnorodne branże. Absolwentka kierunku Zarządzanie i marketing w zakresie finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

  Specjalistka z zakresu prawa podatkowego. Brała udział w wielu procesach połączeń, przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Była odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji do kilku debiutów giełdowych. Cechuje się skrupulatnością i ciągłym dążeniem do rozwoju własnego i prowadzonych przez siebie spółek. Optymistka, wykonująca swój zawód z dużą pasją i zaangażowaniem.

  Specjalizacje