Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Paweł Przybysz

  Wiceprezes Zarządu, Biegły Rewident pawel.przybysz@4audyt.pl
  Paweł Przybysz

  Odpowiada za planowanie prac, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem oraz podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych.

  Biegły rewident posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów o zróżnicowanych formach organizacyjnych, reprezentujących różnorodnie branże.
  W pracy audytorskiej wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, co daje możliwość kompleksowej identyfikacji ryzyka podatkowego oraz pozwala na budowę zindywidualizowanych strategii optymalizacyjnych, wspomagających efektywność prowadzonej działalności biznesowej. Ekspert w zakresie rachunkowości sieci handlowych oraz spółek informatycznych, w szczególności gamingowych.

  Wybrane doświadczenie: Grupa Kapitałowa PLAYWAY S.A., Grupa Kapitałowa PGS SOFTWARE S.A., EGNYTE POLAND Sp. z o.o., Grupa Intermarche, Grupa SPAR,  SANO – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o. o., HG Poland Sp. z o.o., D.R.E. Sp. z o.o., Uniwersytety WSB Merito, Collegium Da Vinci.

  Specjalizacje