Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Łukasz Motała

  Prezes Zarządu, Biegły Rewident lukasz.motala@4audyt.pl
  Łukasz Motała

  Odpowiada za plan projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Bierze udział w planowaniu prac oraz opracowuje dokumenty końcowe.

  Absolwent kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym
  w Poznaniu. Specjalista z zakresu połączeń oraz przekształceń spółek prawa handlowego. Posiada wieloletnie doświadczenie z dziedziny MSR/MSSF, sporządzania prospektów emisyjnych oraz przygotowania dokumentów informacyjnych na alternatywny system obrotu NewConnect. Wykładowca m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, były pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych jako główny księgowy oraz dyrektor finansowy. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości XI kadencji.

  Włada językiem angielskim.

  Wybrane doświadczenie: spółki z grupy kapitałowej LIMAX, spółki z grupy kapitałowej Newell Poland Services, spółki z grupy kapitałowej POZKRONE, spółki z grupy kapitałowej Szynaka Meble, Brokelmann sp. z o.o., SANO sp. z o.o., MACED sp. z o.o., PLATON sp. z o.o., Mediaexpert sp. z  o.o., Delko S.A., NEPTIS S.A., Forbet sp. z o.o.

  Specjalizacje