Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Krzysztof Pierścionek

  Wiceprezes Zarządu, Biegły Rewident krzysztof.pierscionek@4audyt.pl
  Krzysztof Pierścionek

  Odpowiada za plan projektu, nadzór nad pracą zespołu, kontakty z klientem, podejmuje decyzje dotyczące kwestii merytorycznych. Bierze udział w planowaniu prac oraz opracowuje dokumenty końcowe.

  Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF, wycenach portfeli wierzytelności, przygotowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych. Doradca przy transakcjach przejęć i przekształceń. Doświadczenie zawodowe nabył badając sprawozdania finansowe oraz pełniąc funkcję głównego księgowego spółek notowanych na GPW. Nadzorował sporządzanie sprawozdań finansowych według MSR/MSSF przez podmioty krajowe i zagraniczne. Uczestniczył
  w procesach budowania modeli zarządzania ryzykiem podatkowym. 

  Wybrane doświadczenie: SANHA sp. z o.o., NEXTBIKE sp. z o.o., ZPC OTMUCHÓW S.A., IMPEL S.A., E-Kancelaria S.A., ASM GROUP S.A., WASKO S.A., ENERGOINSTAL S.A., CCIG sp. z o.o., PRAGMAGO S.A., KGHM CUPRUM sp. z o.o., XTPL S.A., BIOCELTIX S.A., GENOMTEC S.A., DIGITAL NETWORK S.A., CENTRUM FINANSOWE S.A., IFIRMA S.A.

  Specjalizacje