Dane podstawowe

  Usługi będące przedmiotem oferty

  Prosimy o sprecyzowanie zapytania

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-779) ul. Skryta 7/1.

  Wycena przedsiębiorstw

  Przeprowadzenie wyceny wartości przedsiębiorstw jest kluczowe dla podejmowania decyzji strategicznych dotyczących sprzedaży spółki, fuzji lub przejęcia bądź przeprowadzenia oferty publicznej.

  Oferujemy sporządzenie wycen na potrzeby:

  • transakcji kupna/sprzedaży akcji/udziałów
  • połączeń/podziału przedsiębiorstw
  • wnoszenia aportów
  • procesów prywatyzacyjnych
  • testów na utratę wartości według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

  Stale współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, stąd oferujmy pełne spektrum metod wyceny: od dochodowych, poprzez majątkowe, mnożnikowe aż po mieszane.

  Oferujemy wycenę marek oraz znaków firmowych i towarowych w następujących sytuacjach:

  • audytu w procesie zarządzania wartością marki,
  • obrótu prawami majątkowymi,
  • przekształcenia formy prawnej spółek,
  • optymalizacji podatkowych,
  • transakcji kupna – sprzedaży znaku towarowego bądź przedsiębiorstwa, będącego właścicielem marki
  • aportu prawa do marki.

  W oparciu o wycenę aktywów niematerialnych opracowujemy dla Klientów unikalne rozwiązania pozwalające na osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych.

  Zapraszamy do kontaktu